tisdag 28 januari 2014

Nya lagar krävs!


Om en person idag dödar en annan person, så kan förövaren dömas på olika sätt om det var uppsåtligt, om det fanns förmildrande omständigheter eller om det var oaktsamhet utan uppsåt. Lagen tydliggör angående mord och dråp att:

Ett mord sker om någon med uppsåt dödar en annan människa. Både mord och dråp beskriver ett uppsåtligt dödande där mord är normalfallet och dråp brottet som med hänsyn till förmildrande omständigheter är att beteckna som mindre grovt. Faktorer som inte utgör förmildrande omständigheter är ifall brottet begåtts mot en närstående offret varit skyddslöst, om det varit flera gärningsmän inblandade, om brottet utförts så att det skall vara svårt att upptäcka, onödigt lidande har tillfogats offret, gärningen visar på synnerlig grymhet, eller om mordet skett för att främja ett annat brott.”

När någon dödar en person utan uppsåt och genom oaktsamhet, så kallas det ”Vållande till annans död”. Denna dom kräver som nämnt inte uppsåt, det räcker med att man orsakade döden genom oaktsamhet. Vi kan alltså konstatera att det ska mycket till innan någon som dödar en annan människa går helt fri, det finns graderingar, kan inte mord påvisas kan det bli dråp, eller vållande till annans död. Det blir helt enkelt väldigt svårt att döda en människa utan att straffas för det.

När det gäller våldtäkt finns inga sådana graderingar. Det finns olika typer av domar, våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt utnyttjande samt sexuellt tvång. För våldtäkt och grov våldtäkt gäller:

Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år.”

Sexuellt utnyttjande är när någon förmår någon annan till sexuellt umgänge genom att allvarligt missbruka vederbörandes beroendeställning.

Sexuellt tvång är när någon, på annat sätt än vad som avses i beskrivningen av våldtäkt, genom olaga tvång förmår någon till sexuellt umgänge.

Här syns skillnaden mellan mord och våldtäkt och deras likar. Det finns helt enkelt ingenting som helt motsvarar dråp samt vållande till annans död när det gäller våldtäkt. Nu är det ju inte troligt att det någonsin skulle finnas förmildrande omständigheter för våldtäkt, så en motsvarighet till dråp är inte intressant om man skulle ta det direkt som det är. Men, ”vållande till annans död” skulle mycket väl kunna appliceras på våldtäktsområdet och kallas något i stil med ”vållande till sexuellt trauma” eller liknande. Vi behöver helt enkelt fler graderingar i fallet med sexuellt våld och övergrepp.
Idag kan en förövare bli helt frikänd om uppsåt inte kan bevisas och om det inte går att bevisa att förövaren förstod att offret inte ville ha sex. Detta skapar ett klimat där män går omkring med den underliggande vetenskapen om att de i vissa fall kan komma undan med våldtäkt. Även om merparten av männen i samhället finner det förkastligt och inte agerar utifrån detta, så finns det naturligtvis män som tycker detta är bra och som utnyttjar det. Många gånger är det förmodligen inte fråga om planerade våldtäkter, men faktum kvarstår, att så länge dessa män har den kunskapen i bakhuvudet, att de kan göra som de vill, och även om kvinnan anmäler dem, så kan de troligtvis klara sig utan att bli åtalade och utan att bli dömda, så länge kommer de att fortsätta våldta kvinnor.


Det är på grund av detta vi måste ändra lagen, och jag talar inte bara om att skriva en samtyckeslag, utan även om att skapa fler graderingar i brottsbalken om sexualbrott. Vi behöver en hållbar och bra utformad samtyckeslag som är tydlig och klar med vad som gäller och inte lämnar utrymme till några tveksamheter. Vi behöver en lag som säger att en förövare kan dömas till ”vållande till sexuellt trauma” (eller liknande), även om hen påstår sig inte ha förstått att offret inte ville, helt enkelt för att hen borde ha förstått, och för att skadan redan är skedd. Jag vet att det finns många som säger att samtyckeslagen skulle vara tandlös och kanske även förvärra situationen, men syftet med en sådan lag i kombination med de graderingar jag föreslår, skulle framförallt verka i avskräckande syfte. De skulle göra så att män började gå omkring med vetskapen om att även om de missförstår, så kan det hända att de faktiskt döms, om än i mildare grad. En sådan sak skulle troligtvis göra att de män som i dagsläget våldtar kvinnor och antingen skyller på okunskap eller faktiskt inte förstår, skulle bli tvungna att ta eget ansvar och tänka efter en extra gång. Vara helt säkra på att kvinnan vill. Fundera på det vettiga i att släpa hem och ligga med en nästintill medvetslös kvinna, eller en kvinna som skriker ”nej” tills hennes hals svullnar upp. Om vi hade lagar som dessa så skulle män som de i fallen ovan bli för rädda för att chansa. De skulle ofta avstå. Och kvinnorna skulle i många fall slippa bli våldtagna.

My blog links


My life in photos My old photoblog.

Living with the monkeyboys My old blog about the kids and their problems.

Explaining mental abuse My blog about mental abuse. I started it as a help for myself to work with all the remaining issues of my experience of this.


Search this blog for things