tisdag 28 maj 2013

Att återta välfärden


Sverige faller i bitar. Den en gång så berömda välfärden smulas ner till intet och folket lider och hukar i smulregnet. Åren med Alliansen har tagit hårt på alla utom de rikaste.

Det är lätt att beskylla politikerna för den misär som nu breder ut sig, och det är på ett väldigt direkt sätt politikernas ansvar, fel, om man så vill, men ska vi någonsin kunna lösa detta måste vi tänka ett steg längre. Vi måste tänka på vilka som röstade fram dessa politiker. Om och om igen. Svenska folket. Inte jag, och kanske inte du, men många många andra. Tillräckligt många. Varför blev det så? Var det enbart lägre skatter som lockade eller hade vi det så bra att folk inte insåg vad som skulle hända? Det var inte bara några få som ville minska bidragen till behövande och sälja ut välfärden, privatisera vård och skolor, det var många. Och det är fortfarande ganska många, även om antalet har minskat. Det var nog också många som ville ha en förändring, på något sätt, osäkert vilket, och som tyckte att Alliansens politik lät bra. Det har blivit en hård läxa för dem under dessa år. Men, vi kommer hela tiden tillbaka till det att Svenska folket valde Alliansen. Valde en grupp människor som medvetet drev landet i botten.

Varför?

Oppositionen har ett hårt jobb framför sig. Det gäller att återta och bygga upp. Inte bara laga och plåstra om den välfärd vi en gång hade. Det är för sent för det, och det är inte rätt väg att gå, trots allt var det under denna välfärd som folket började rösta för en annan väg. Vi behöver ett jämlikt samhälle. Ett rättvist samhälle. Ett samhälle som bryr sig om. Ett samhälle som inte är kallt, hårt och egoistiskt. Ett samhälle som värnar om oss som bor i det.

För om vi inte kan skapa detta samhälle, då kommer vi inte att finnas kvar.

tisdag 14 maj 2013

Genusdebatt på svenskaJag läste nyligen denna artikel av Alf B Svensson, som handlar om att Alf anser att vi bör behandla pojkar och flickor annorlunda eftersom det faktiskt finns skillnader mellan könen och då är vi dumma om vi bortser från det. Alf menar att pojkar med sitt testosteron inte kan rå för att de är aggressiva och att de måste tränas i att hantera sin ilska. Han menar på att flickor inte är bra på att ta för sig, och då måste tränas i detta. Som grund för dessa påståenden tar han bland annat upp det faktum att personalen i skola och förskola under många år försökt motverka traditionella könsroller. Men att trots detta så är fortfarande 98% av förskollärarna kvinnor, och 90% av alla våldsbrott begås av män. Det är intressant att Alf tycker att detta bevisar hans tes, då det redan har konstaterats att dessa försök från skolan och förskolans sida inte fungerar riktigt som de ska. Det har kunnat bevisas att personalen, trots vad de själva tror, gör skillnader när de talar med, och umgås med, barnen. Sedan har vi samhället i stort. Det är inte det minsta könsneutralt och då är det väldigt dumt att tro att ett försök som inte lyckas helt, i förskola och skola, skulle ha någon större inverkan.

Min tanke är, varför behandlar vi inte barn som människor och individer. Att män är aggressivare har visat sig bero mer på vad vi förväntar oss av dem än på hormonet testosteron. Att kvinnor är tysta söta och snälla beror på att det är vad som förväntas av dem. Även om vi skulle införa en könsskilt förhållningssätt och undervisning i skolan, så skulle dessa samhällsstrukturer bestå, och resultatet skulle bli förvirring. Dessutom är det en förolämpning mot både män och kvinnor att prata om män som att de inte kan hjälpa sin aggressivitet och inte kan ta ansvar för sitt eget lärande, och kvinnor som att de måste lära sig tro på sig själva och ta för sig. Kvinnor har detta att kämpa emot dagligen och visst måste det uppmärksammas, men detta är fel sätt. Män och deras problem måste också få ta plats, men då kan en inte bara skylla på testosteron som ett slags "oj, men de kan inte hjälpa det" grej. Visst, män och kvinnor har (uppenbarligen) biologiska skillnader, men den största skillnaden är hur vi behandlar män, respektive kvinnor, och hur samhället ser på dem. Det är samhällsstrukturerna som måste ändras, i grunden. Inte hur vi hanterar och behandlar barnen i skolan. För där ska de behandlas likvärdigt, med fokus på individen, annars kommer vi aldrig att se någon ändring.

Saken är den att, om ett barn behandlas likadant, oavsett om det är en flicka eller pojke, från födseln, och då menar jag av alla, av samhället, så har det barnet, om det är en pojke, redan i sig väldigt många redskap att hantera sitt ack så faaaarliga testosteron, när han blir äldre. Mognadsstadier finns, och kan vara jobbiga, krångliga, pest, och fan vet allt, men det kan man ta sig igenom. Har däremot pojken sedan dag ett lärt sig att killar och män ska vara tuffa, slåss, panga med vapen, styra, ställa, bestämma, och framförallt, inte kan hjälpa att de är bråkiga, samt att det är naturligt för en pojke att få mer hjälp med saker (te.x i förskolan), ja, då har vi redan skapat ett potentiellt monster. Om barnet är en flicka och behandlas likadant och likvärdigt, så uppstår aldrig situationen där hon lär sig att hon, till skillnad mot pojkarna, måste vara tyst, snäll och duktig. Hon kan då utvecklas utan hämmande åsikter och syn på vem och vad hon är. Hon kommer förmodligen på grund av detta att slippa det mesta av den ångest hon annars skulle kunna ha haft när det gäller studier och skola, och hon kan gå vidare i livet utan att känna att hon måste vara dubbelt så duktig, dubbelt så bra, och dessutom söt, rar och underbar, för att räknas _nästan_ lika mycket som en man.

My blog links


My life in photos My old photoblog.

Living with the monkeyboys My old blog about the kids and their problems.

Explaining mental abuse My blog about mental abuse. I started it as a help for myself to work with all the remaining issues of my experience of this.


Search this blog for things